Hra ve městě

Sešli jsme se ve skautské klubovně,  kde nám Milan vysvětlil pravidla malé hry ve městě. Naším úkolem bylo podle obrázků vyhledat určitá místa a najít konkrétní nápisy. Ty doplnit do křížovky a dát dohromady tajenku. Na první pohled ůkol jednoduchý. Zabral nám však víc než hodinu a některá místa jsme museli dohledávat s dopomocí.

Druhá část byla věnována promítání o Argentine. Dana Sochorová nám obrazem i slovem přiblížila svoje zkušenosti z cest. Povídání to bylo zajímavé, jen čas se nachýlil a tak nám nezbylo, než pomýšlet na loučení.