Tábor Sanavé - 2003

Rok je dlouhá doba a za ten čas událo se mnohé. Rozšířili jsme vlastní vybavení. Dokázali jsme si vyrobit zbytek tyčí , rošty do postelí, koupili společenské týpí. Pouze kamna a kuchyňský stan si ještě půjčujeme, opět od junáků. Táboříme tentokrát poprvé sami. Odpadlo tak složité domlouvání a plánování před prázdninami, aby se podařily skloubit potřeby a technické možnosti tří různorodých skupin. Stojíme také poprvé před skutečností tábor postavit a zbourat vlastními silami. Nakonec se ukazuje, že naše prvotní obavy byly zbytečné. Třetí tábor v pořadí se stává významným mezníkem. Tábory v týpí se ujímají a je tak založena nová tradice táboření v Sokole Třebíč.

Táborová hra nás tentokrát vede po stezce s neznámými znaky, abychom nakonec úspěšně prošli labyrintem a dostali se až do jeho středu. Dobrodružství se odehrává v neznámé zemi s názvem Sanavé.  Rybník má opět poloviční stav. Rybáři ho na jaře vypustili  a do tábora se už nestačil naplnit. Až na tuto malou drobnost stále více oceňujeme kvality tábořiště. Louka je celý den prosluněná, stín najdeme v lehce prostupné lese, potůček má dostatek vody i v parných dnech.  Stranou od civilizace a téměř nerušeni, přitom do vesnice pro pitnou vodu a potraviny to máme pouhé dva kilometry.

<< zpět