Tábor Šinana - 2013

Letošní tábor se bez nadsázky vydařil. Dvě nové rodiny byly příjemným doplněním našich řad. Po několika letech jsme vztyčili totem táborových znaků a úplnou novinkou se stala táborová zvonička. Ta nás svolávala na jídlo.  Velká táborová hra nás provedle řadou úkolů, které nás nakonec dovedly k mrtvé schránce s malým překvapením. 

Počasí bylo přímo ukázkové. Co víc si přát. Snad, aby nás takových táborů v budoucnu čekalo ještě několik.

<< zpět