2007

Tábor Sedmička - 2007

Aniž to tušíme a plánujeme dopředu, je tento tábor jistým mezníkem. Děti stále víc odrůstají a jsou natolik samostatní, že rodiče téměř nepotřebují.  Zvláštností tohoto roku je, že tentokráte mezi stavbou tábora a vlastní táborem není obvyklá prodleva.

Znak a název tábora - 2007

Do znaku tábora je zvolen visací zámek na podkladu dřevěné bedny. Znak tradičně vychází z velké táborové hry. Symbolizuje devět zámků, které střežily tajemství staré bedny.

Pohlednice - 2007