2013

Tábor Šinana - 2013

Letošní tábor se bez nadsázky vydařil. Dvě nové rodiny byly příjemným doplněním našich řad. Po několika letech jsme vztyčili totem táborových znaků a úplnou novinkou se stala táborová zvonička. Ta nás svolávala na jídlo.  Velká táborová hra nás provedle řadou úkolů, které nás nakonec dovedly k mrtvé schránce s malým překvapením. 

Znak a název tábora - 2012

Znak tábora Šinana je převzat z velké táborové hry. V celé jeho podobě jsme se s ním setkali v posledném úseku hry. Název tábora je zkratkou tří slov. Znalost jeho plného znění je výsadou přímých účastnéků tábora.

Pohlednice 2013