2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2009, 2008, 2007, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015

Pohlednice - 2008

Tábor Sedmička - 2007

Aniž to tušíme a plánujeme dopředu, je tento tábor jistým mezníkem. Děti stále víc odrůstají a jsou natolik samostatní, že rodiče téměř nepotřebují.  Zvláštností tohoto roku je, že tentokráte mezi stavbou tábora a vlastní táborem není obvyklá prodleva.

Znak a název tábora - 2007

Do znaku tábora je zvolen visací zámek na podkladu dřevěné bedny. Znak tradičně vychází z velké táborové hry. Symbolizuje devět zámků, které střežily tajemství staré bedny.

Pohlednice - 2007

Tábor Devět šípů - 2006

Stavba tábora probíhá hladce a bez problémů.  Je poznat, že už nejsme žádní nováčci a zdárné vybudování tábora na zelené louce závisí spíš na přízni počasí.  Nádherné počasí provází tentokráte celý tábor. Některé dny je dokonce slunce až nad míru. Rybník má vody po okraj a tak si užíváme léta.

Znak a název tábora - 2006

Znak tábora nese v červeném poli bílou keltskou spirálu. Předmět, který jsme našli po spletité cestě na samém závěru velké táborové hry. Stala se cennou upomínkou a také drobnou odměnou za vynaložené úsilí.

Pohlednice - 2006

Tábor Cronwell - 2005

Touha stát na vlastních nohou je korunována úspěchem. Z vlastních prostředků, za finanční podpory sponzorů a z grantu se nám daří doplnit táborové vybavení. Máme nový kuchyňský stan ušitý na zakázku, várnice na pití, dvoukolák, doplněné sportovní vybavení a pár drobností do kuchyně.

Znak a název tábora - 2005

Název tábora Cronwell  vychází opět z táborové hry. Znak má ve svém děleném poli symbol čísla pět z velké táborové hry.  Dále čtyři kapky na připomínku čtyř dnů neustávajícího deště.

 

Tábor Návrat - 2004

Letos se nám daří získat vlastní kamna, vybavení kuchyně a vojenské bedny. Kuchyňský stan máme z jednoty. Postavit a zbourat tábor už pro nás není žádnou překážkou. Dokonce jsme rádi za to, že tu před námi i po nás nikdo netáboří.